Poradenské pracoviště

Školní speciální pedagog
Školní psycholog
Kariérový poradce
Školní metodik prevence