GDPR

Zásady zpracování osobních údajů ZŠ Bruntál, Cihelní 6

Vážení rodiče,

na tomto místě si Vás ZŠ Bruntál, Cihelní 6 dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

  Správcem Vašich osobních údajů je ZŠ Bruntál, Cihelní 6.

 2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

  ZŠ Bruntál, Cihelní 6 jako správce můžete kontaktovat na adrese


  Základní škola Bruntál, Cihelní 6

  Cihelní 6, 792 01 Bruntál

  Tel.: 554 773061

  E-mail: zsbrcihe@zscihelni.cz

  ID datové schránky: di2xdw8

 3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů ZŠ Cihelní?

  Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bc. Jiří Kubela, GDPR posouzení s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

 4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

  Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje Vašeho dítěte, resp. Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 5. Z jakého důvodu zpracovává ZŠ Cihelní moje osobní údaje?

  Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 261/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

 6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?

  Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace lyžařského výcviku). Dále ukládáme některé údaje žáků na serverech společnosti Škola Online., která pro nás zajišťuje vedení školní matriky.

 7. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

  Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

 8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

  V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

  Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.
 10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

  Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

  Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

  Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

  Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům, resp. údajům o Vašem dítěti, jehož jste jeho zákonný zástupce. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

 12. Jak mám tuto žádost podat?

  Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

 13. Do kdy mi poskytnete odpověď?

  Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 14. Kolik stojí tato žádost?

  Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

 15. Dal jsem za své dítě souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

  Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 16. Cookies

  Web ZŠ Bruntál, Cihelní 6 využívá technologií Google (Youtube videa, ReCaptcha antispam).

  Tyto technologie používají soubory cookies dle těchto podmínek.

  ZŠ Bruntál, Cihelní 6 nevyužívá žádných vlastních cookies souborů, až na ty nezbytně nutné pro funkčnost webu.