Článek

Výdej obědů do jídlonosičů

Profilová fotka

Mgr. Jiří Mazal

Vytvořeno:

Spoluautoři:

#jidelna

Možnost odebrání obědu do jídlonosiče je jen 1. den nemoci.  


(vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování) 


Dle vnitřního řádu ŠJ jsou všichni povinni konzumovat stravu v prostorách ŠJ. 

V nepřítomnosti žáka ve škole je nutno stravu odhlásit.  

V opačném případě bude oběd účtován za plnou cenu!