Článek

SETKALI SE NAPOSLED

Profilová fotka

Mgr. Daniela Kozůbková

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Kateřina Šebestová

jako Motýlci, Ještěrky a třeťáci.

Už za pár dnů se z nich stanou školáci a čtvrťáci!

O to víc si plnění úkolů společně užívali .,.

Třeťáci připravili různá stanoviště, která vedla Motýlky a Ještěrky z MŠ U Rybníka k ověření schopností každého předškoláka pro vstup do 1. třídy.

Třeťáci si vyzkoušeli vedení svých budoucích spolužáků.

Dokázali k nim něžně promlouvat a trochu si také zavzpomínat na dobu, kdy byla jejich role při plnění úkolů opačná.

Každý si odnesl za svou práci vykonanou dne 21. června 2024 sladkou odměnu.

Chceme tímto poděkovat paním učitelkám i asistentkám od Motýlků a Ještěrek za trpělivou spolupráci po celý školní rok.

Galerie