Článek

Návštěva spřátelené školy z Opole

Profilová fotka

Mgr. Hedvika Pařízková

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Lenka Stromská
  • Bc. Barbora Gomolová
  • Mgr. Linda Bambušková

4. června konečně nastal dlouho očekávaný den, kdy nám přijeli oplatit návštěvu kamarádi ze spřátelené školy v polském Opole.

Letos bylo plánování akce velmi napínavé, protože se zapojily nejen páté, ale také početné šesté ročníky, a dětí tedy bylo celkem přes stovku! Naplánovat program pro takovou skupinu už je náročnější, ale poradili jsme si a pro účastníky setkání připravili na dopoledne bojovou hru se stanovišti na Uhlířském vrchu.

Na stanoviště byly vysílány česko – polské skupinky žáků a jejich úkolem bylo u rozmanitých úkolů vzájemně komunikovat a seznamovat se tak s oběma jazyky. Úkoly byly zábavné a s chutí si je vyzkoušely i paní učitelky z Polska. Nakonec nám i počasí přálo a všechny skupinky úspěšně a v suchu dorazily až ke kostelu na Uhlířském vrchu, kde už byly pro všechny přichystány odměny v podobě balíčků s dobrotami. Z každého stanoviště si děti odnesly jednu indicii a než jsme je odměnily balíčkem, musely nám z indicií složit řešení, kde na ně odměna čeká – a to jak v češtině, tak i v polštině.

Po akčním výšlapu čekaly děti oblíbené špagety ve školní jídelně a odpolední program. Aby polští přátelé viděli i něco z historie Bruntálu, zajistili jsme prohlídku náměstí, zámku a komentovanou výstavu o přínosu Řádu německých rytířů v našem regionu. Na dětech už byla znát únava, ale přesto se jim na zámku moc líbilo a během prohlídky expozic se dokonce aktivně zapojovali.

Čas po celý den rychle ubíhal, ani jsme nevěděli, jak se to stalo a byla tu čtvrtá hodina a s ní čas se s polskými kamarády rozloučit. Musíme říct, že na dětech byla po celý den vidět radost, že se spolu mohli opět setkat a že je program bavil, za což jsme velmi rády.

A nyní už se zase těšíme my na příští návštěvu Opole!

Galerie