Článek

Netradiční úlohy

Profilová fotka

Mgr. Lenka Ringlová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Lenka Stromská

Matematika a s ní spojené tvoření a myšlení je všude kolem nás.

Připomeneme si něco málo z historie. Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O'Hallorana. Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky, ale získávat pro matematiku "normální" žáky. Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy nudný, nezáživný a obávaný školní předmět. Chtěl jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku. V České republice byl Matematický klokan uspořádán poprvé v roce 1995.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií - Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student. Ve všech kategoriích řeší 24 testových úloh (Cvrček 18 úloh), přičemž vybírá jednu z nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny podle obtížnosti, za správnou odpověď získává 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod odečítá. Aby se nedosahovalo záporných výsledků, dostávají 24 bodů (Cvrček 18 bodů) hned na začátku soutěže, takže lze získat maximum 120 bodů (Cvrček 90 bodů).

letošním školním roce 2023 - 2024 se na naší škole 22. března uskutečnila soutěž Matematický klokan. Žáci od 2. ročníku do 9. ročníku měli možnost porovnávat své vlastní schopnosti se stejně starými kamarády.

kategorii Cvrček soutěžilo celkem 75 žáků, na prvních místech: Svoboda Alex 3. A (84 b.), Zmydloch Radek 3. A (78 b.), Svoboda Maxim 3. A (74 b.).

kategorii Klokánek soutěžilo 74 žáků, na prvních místech: Brňák Václav 5. B (98 b.), Svedoník Matyáš 5. B (73 b.), Kolínek Jáchym 5. B (70 b.), Daníšková Adéla 4. B (70 b).

kategorii Benjamín soutěžilo celkem 41 žáků, na prvních místech: Mrkva Pavel 7. A (69 b.), Prosecký David 7. A (58 b.), Simko Adam 7. A (55 b.), Derychová Nicol 7. B (55 b.).

V kategorii Kadet soutěžilo 28 žáků, na prvních místech: Fridrišková Eliška 8. B (59 b.), Jirouš Vít 8. B (55 b.), Hanuš Pavel 8. B (55 b.), Sekanina Marek 8. B (53 b.), Šumšal Josef 8. A (53 b.).

Všem, kteří se aktivně zapojili, gratulujeme a přejeme, ať i nadále rozvíjí své matematické dovednosti!

Galerie