Článek

Upozornění na zvýšení cen stravného ve školním roce 2021/2022

Profilová fotka

Mgr. Václav Severa

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Marta Klimešová
#jidelna

Organizace ŠJ ve školním roce 2021/2022

Rozsah a organizace školního stravování, způsob placení stravného, způsob odhlašování

                                                                                                           

·      Podle § 4 vyhl.107/2005 o školním stravování v platném znění, školské účelové zařízení zabezpečuje hmotnou péči ( stravování ) pro žáky   v době jejich pobytu v zařízení (nikoli tedy v době nemoci). První den neplánované nepřítomnosti dítěte v zařízení se považuje za pobyt v zařízení, dítě, resp. rodič má právo odebrat stravu a odnést si ji v jídlonosiči ve vyhrazené době. Další dny je povinen odhlásit. Stravování žáků MŠ se řídí Vnitřním řádem Školní jídelny ZŠ Bruntál, Cihelní 6, 792 01 Bruntál v platném znění.

  

       Školní jídelna stravuje žáky MŠ v rámci školního roku  - od 1.9. – 30.6.

      V době hlavních prázdnin školní jídelna není v provozu - od 1.7. – 31.8. 

 

      

 

bezhotovostně převodem na účet :

Zálohové platby jsou rodiče povinni poukazovat na účet ZŠ Cihelní vždy do 25. dne běžného měsíce na následující měsíc. Vyúčtování stravného je prováděno vždy 1 x ročně po ukončení školního roku, tj. k 30.6. Přeplatky jsou poukazovány na účty rodičů do 31.7. kalendářního roku. Pokud v průběhu roku dojde ke změně čísla účtu rodiče, je nutno tuto skutečnost oznámit ve školní jídelně nejpozději do 30.6., aby byl případný přeplatek poukázán na správný účet.

Rodič se dostaví do školní jídelny v týdnu před zahájením školní docházky (aktuální termín je vždy vyvěšen na dveřích ŠJ a na www.zscihelni.cz ), kde vyplní přihlášku ke stravování, číslo svého účtu, svoji emailovou adresu a bude mu přiděleno evidenční číslo

 (budoucí VS). Stravné na měsíc září zaplatí ještě v hotovosti nebo převodem, na měsíc říjen a další již bude platit převodem z účtu. Příkaz v bance je nutno zřídit tak, aby příslušná zálohová částka byla připsána na účet školy vždy do 25. dne běžného měsíce na následující měsíc.

(první platba do 25.9. – na říjen, poslední platba do 25.5. - na červen)

Pokud má strávník velký přeplatek, není nutné zasílat platbu každý měsíc, nebo stačí poslat menší částku. Výši svého přeplatku zjistíte na www.strava.cz.

 

      Cena doporučené měsíční zálohy:

 I. kategorie 7-10 let                           27,- Kč (měsíční záloha 600,-Kč)

II. kategorie 11-14 let                         29,- Kč (měsíční záloha 640,-Kč)

III. kategorie 15 a více let                   32,- Kč (měsíční záloha 710,-Kč)

MŠ 3-6 let celodenní                          39,- Kč (měsíční záloha 860,-Kč)

               polodenní                          31,- Kč (měsíční záloha 690,-Kč)

MŠ 7 let celodenní                             40,- Kč (měsíční záloha 880,-Kč)

            polodenní                              32,- Kč (měsíční záloha 710,-Kč)

 Do kategorií jsou děti zařazovány podle věku, který dovrší v daném školním roce. Tzn., děti, které budou mít 7 let ve školním roce 2021-2022 ( od 1.9.2021 do 31.8.2022 ) jsou již od 1.9.2021 zařazeny jako 7 leté ( vyhláška 107/2005 Sb. )

   

         číslo účtu ZŠ :         153456420/0300       VS : evidenční číslo strávníka ( bude přiděleno při vyplnění přihlášky ke stravování – první kontakt rodiče s jídelnou a platí po celou dobu docházky v MŠ )

 

 

-          on-line na stránkách www.strava.cz do 12:00 na následující den. Na pondělí vždy v pátek do 12:00 (mimo MŠ)

-          všichni strávnici se přihlašují a odhlašují sami, pozn. Dopolední ani odpolední svačinku nelze samostatně odhlašovat! 

-          ve výjimečných případech telefonicky na tel: 554 773 069, 554 773 064

 

Neodhlášená strava propadá.