Poradenské pracoviště

Výchovný poradce 1. stupeň
Školní speciální pedagog
Školní psycholog
Kariérový poradce
Školní metodik prevence