Článek

A hurá za dobrodružstvím…

Profilová fotka

Mgr. Veronika Slámová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Veronika Slámová

Adaptační pobyt šestých tříd probíhal ve dnech od sedmého do devátého září 2022.

První den adaptačního pobytu probíhal v budově školy. V úvodu se třídní učitelé s žáky navzájem poznávali prostřednictvím seznamovacích her a částečně pracovali na rozvoji týmových dovednostní. Školní metodik prevence a výchovný poradce se společně představili jednotlivým třídám a obeznámili je se svými kompetencemi.

Žáci si také vyzkoušeli svou paměť v rámci třídních kolektivů. Náhodně se rozdělili do skupin a jejich úkolem bylo zapamatovat si české a slovenské texty, které následně učili své „mluvčí“ a ti je předávali pedagogům.

Druhý den jsme všichni prošli přednáškou OP PČR Bruntál na téma „Kyberšikana“, kterou vedla Karla Špaltová. Jeden blok byl věnován práci školního psychologa, se kterým se věnovali arteterapii. Každý žák odcházel se svým erbem.

Práce na klimatu třídy adaptačním kurzem teprve začíná. Vyučující osobnostně sociální výchovy budou na třídenní maraton aktivit navazovat ve výuce. V průběhu druhého dne si každý žák výtvarně zpracoval motiv své složky, do které budou postupně zakládány pracovní listy spojené s rozvojem osobnosti a týmovými dovednostmi.

Posilněni obědem jsme se autobusem vydali na cestu do Lanové centrum Proud v Olomouci. Zde si žáci vyzkoušeli svoji odvahu a při jištění posílili důvěru. Na různě výškově rozdílných překážkách si otestovali svůj strach a někteří ho s velkým překvapením i překonali.

Po dvouhodinovém programu jsme vyrazili do Hotelu Paramon do Suché Rudné, kde nás čekala večeře a krátký večerní program, ve kterém jsme zhodnotili aktivity druhého dne. Spánek na samotě u lesa prospěl každému z nás.

Ranní budíček rázem vystřídala lehká ranní rozcvička a s úsměvem na tváři jsme posnídali. Dopolední aktivity byly věnovány různým hrám, kde byli žáci nuceni spolupracovat, nacházet strategie řešení a v neposlední řadě jim umožnili poznávat se v jiných rolích.

V rámci spolupráce s neziskovou společností AZ Help, z. s. měli třídní učitelé skvělou příležitost sledovat práci a také chování svých žáků v jednotlivých aktivitách.


Na financování akce se podílelo Město Bruntál, zákonní zástupci a škola.

Galerie