Článek

Einstein by z nás měl velkou radost!

Profilová fotka

Mgr. Veronika Slámová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Bc. Barbora Gomolová

K tradičnímu začátku šestého ročníku patří adaptační pobyt. Ve dnech 11. – 13. září jsme tak měli možnost se zase o něco více poznat, sblížit a vyzkoušet si, jak fungujeme v náročnějších podmínkách. Ukázalo se také, jaké role ve třídě všichni mají – někdo je vůdčí typ, někdo je naopak pracuje výborně, když mu někdo říká, co má dělat.

Na první den měli žáci přichystané aktivity zejména ve škole. Vyzkoušeli jsme si různé seznamovací aktivity. Velmi se nám líbila aktivita, během které jsme si vymýšleli příjmení podle počátečního písmena našeho příjmení. Mezi ty nejlepší patří například Bambusová, Chlebová, Jitrnice, Máňová, Veka, Energická a další. Také jsme si museli zopakovat abecedu! Bez jakéhokoliv použití slov se žáci řadili na laně, které pro ně reprezentovalo jediné bezpečné místo. Klidnější aktivitou potom byla kresba erbu, kde se třídami pracoval školní psycholog. V kruhu potom každý vysvětlil význam svých symbolů v erbech.

Třídy 6. A a 6. B prošly stejnými aktivitami, jen pořadí v jednotlivých dnech bylo jiné.

Následující den jsme začali poněkud tajemně. Znáte Einsteinovu hádanku? My už ano! A dokonce se ji žákům povedlo rozluštit. I přes obtížnost tohoto úkolu byli všichni zapálení a do úkolu se ihned pustili. V průběhu druhého dne však došlo i ke krádeži slavného obrazu z muzea. V rámci skupin se žáci vžili do role umělců a tato díla museli znovu namalovat. Klíčové byly všechny možné detaily, které si museli zapamatovat a poté promítnout na výkres. Myslíme si, že rozdíl mezi originálem a naší věrnou kopií nikdo nepozná. V dopoledním programu také prošly obě třídy přednáškou na téma šikany a kyberšikany, kterou vedla pracovnice OP PČR Bruntál Nprap. K. Špaltová. Druhou část dne jsme pak trávili v Lanovém centru Proud v Olomouci, kde jsme dvě hodiny překonávali vlastní strach. Tato část programu byla zaměřena na budování a podporu vzájemné důvěry nejen mezi žáky a instruktory, ale i mezi žáky samotnými. Všichni byli velmi odvážní a zkusili vystoupit ze své komfortní zóny, aby mohli zkusit něco nového a zároveň úžasného. Šplhalo se, létalo se a padalo se. Celý den se nám i s počasím velmi vydařil.

Po skončení jsme vyrazili do Hotelu Paramon do Suché Rudné, kde nás čekala večeře a krátký večerní program, ve kterém jsme reflektovali aktivity druhého dne. Noční spánek přišel k duhu nám všem.

Po vydatném spánku jsme a ranním budíčku jsme se přesunuli před hotel a protáhli se lehkou rozcvičkou. Naše snídaně byla výborná a hurá do dalších aktivit. Všichni žáci s vypětím svých sil plnili další těžké úlohy a hry u kterých si upevňovali rozvoj týmových dovedností.

Díky spolupráci s neziskovou společností AZ Help, z. s. měli třídní učitelé skvělou příležitost sledovat práci a také chování svých žáků v jednotlivých aktivitách.

Celý adaptační pobyt jsme zakončili obědem a odjeli zpět do Bruntálu.


Všechny fotky lze vidět zde: https://eu.zonerama.com/ZSCihelni/Album/10393236#check-duplicates

Heslo: Cihelni6


Akce byla spolufinancována:

► Moravskoslezským krajem

► Městem Bruntál,

► MŠMT 

► školou

Zbývající náklady hradili zákonní zástupci.

 

 

Galerie