Článek

Uspěli jsme v dotačním řízení

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Veronika Slámová

Naše škola se stala úspěšným žadatelem dotačního programu Moravskoslezského kraje v oblasti „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování“, jehož dílčí aktivity budou realizovány ve školním roce 2023/2024.

Náš projekt jsme nazvali: „Jsme originály, ne sériovka“, a do jeho realizace budou postupně zapojeny všichni žáci naší školy.

V době od záři 2023 do června 2024 proběhnou následující podaktivity:

→ Adaptační pobyt pro žáky šestého ročníku

→ Dvacetihodinový program „DRACI“ zaměřený na klima třídy – 6. ročník

→ Preventivní program na téma sebepoškozování – 8. ročník

→ Celoškolní projektový den z oblasti primární prevence – celá škola

→ Poruchy příjmu potravy a zdravý životní styl – 4. a 5. ročník

→ beseda společnosti E-Bezpečí – 6. ročník

→ Práce s emocemi – 6. a 7. ročník