Článek

Společně na Titanicu

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Adaptační pobyt šestých tříd probíhal ve dnech od šestého do osmého září 2021.

Úvodní aktivity začali žáci společně se svými třídními učitelkami a školním metodikem prevence v budově školy. První den byl zaměřen na vzájemné poznávání se a týmové dovednosti. Ve hře se jmény žáci vtipně tvořili svá nová příjmení a některým z nich nejspíše zůstanou až do devátého ročníku – Nela Nevím, Kryštof Kolumbus, Jakub Ježek a řada dalších. Během dopoledních aktivit se šesťáci seznámili s činností školního metodika prevence a výchovného poradce.


Jedním z cílů kurzu je propojení obou kolektivů a k tomu nám sloužila hra „Limeriky“, ve které se utkaly 4 heterogenní týmy. Jejich úkolem bylo zapamatovat si české a slovenské texty, které následně učily své „mluvčí“ a ti je předávali pedagogům. Vítězný tým dosáhl skvělého skóre 13 ze 16. Gratulujeme.

Tradiční aktivitou pobytu jsou pracovní složky, do kterých si žáci postupně vkládají informace k jednotlivým aktivitám a pokračují v tom v hodinách osobnostně sociální výchovy i projektových dní.


Druhý den všichni absolvovali přednášku OP PČR Bruntál na téma „Kyberšikana“, kterou vedla Karla Špaltová. Obě třídy měly příležitost sdílet své zkušenosti a na závěr klást zvídavé otázky.

Naší snahou je podporovat bezpečné klima třídy, a tak jsme pokračovali v týmových hrách. Tentokrát jsme se postupně v obou třídách ocitli na Titanicu. O tom, že zachránit všechny pasažéry není snadné, se žáci ujistili v prvních minutách hry. Bylo zcela v jejich režii, jakou strategii zvolí a kolik jich nakonec přežije. Třída šestá Á přišla jen o jednoho spolužáka.

Po obědě jsme vyrazili do Lanového centra Proud v Olomouci, kde jsme dvě hodiny překonávali vlastní strach. Tato část programu byla zaměřena na budování a podporu vzájemné důvěry nejen mezi žáky a instruktory, ale i mezi žáky samotnými.

Po skončení jsme vyrazili do Hotelu Paramon do Suché Rudné, kde nás čekala večeře a krátký večerní program, ve kterém jsme reflektovali druhý den. Noční spánek přišel k duhu všem.

Třetí den jsme zahájili ranním pozdravem Slunci a krátkým protažením. Poté snídaně a hurá do dalšího aktivit.

Společné soužití se neobejde bez pravidel. Ta si žáci pod vedením třídních učitelek vydefinovali sami a budou součástí jejich každodenního školního procesu.

I tento den jsme se vrátili k rozvoji týmových dovedností. Na dvou hrách jsme si vyzkoušeli, že každý z nás je důležitou součástí třídy a také jinak citlivý a je potřeba být ohleduplný a tolerantní. 

Volnější aktivitou byla procházka na Annaberg, v průběhu které trojice tvořené vždy žáky obou tříd zjišťovaly zajímavé informace o kamarádovi a poznávaly přírodu.

Vyhladovělí jsme si pochutnali na borůvkových knedlících a odjeli zpět do Bruntálu.


Na financování akce se podílelo Město Bruntál, zákonní zástupci a škola.

Galerie