Článek

Prázdninové učení

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Žáci naší školy měli příležitost účastnit se v měsíci červenci dvou letních kempů, které proběhly ve spolupráci s neziskovou organizací AZ Help, z. s., Chopinova 523/10, Ostrava Přívoz.

První, sportovně vzdělávací, byl mimo sportovních aktivit zaměřen na zdravý životní styl. Formou her jsme rozvíjeli početní dovednosti a rozšiřovali slovní zásobu anglického jazyka.

Dílčí aktivity byly voleny tak, aby docházelo k posílení sociálních vztahů a rozvoji vzájemné spolupráce. Týden byl zpestřen dvěma výlety, jeden na přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně a druhý do Fauna parku Horní Lipová.

Druhý, matematicko-anglický, byl, co se časové dotace týká mnohem více zaměřen na vzdělávání v obou předmětech. Žáci měli možnost před zahájením kempu zaslat témata, která preferují. I zde jsme dbali na posílení sociálních vztahů, vzájemnou spolupráci, zdravý životní styl a rozvoj týmových dovedností. Oba výlety této skupiny byly technického rázu. První, stejně jako sportovně vzdělávací týden, proběhl na přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně a druhý ve Velkém Světě Techniky v Ostravě.

V obou kempech jsme absolvovali přednášku první pomoci pod vedením paní Nábělkové.