Článek

O prázdninách opět spolu

Profilová fotka

Mgr. Ladislava Podešvová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Ladislava Podešvová

„O prázdninách opět spolu“, to byl název letních kempů naší školy. Byly zaměřeny na posílení spolupráce mezi dětmi a upevnění důležitých znalostí prostřednictvím her a pohybových aktivit. Kempy probíhaly na začátku letních prázdnin, trvaly jeden týden a zúčastnili se jich žáci 1. – 4. tříd.

Prvňáci se proměnili ve vědce a badatele. Procvičili si matematické operace počítáním mincí a nakupováním v obchodech. Také navštívili numismatickou výstavu na zámku v Bruntále. V parku pak proběhly badatelské aktivity, které pokračovaly pozorováním přírody při vycházce do Starého Města.

Týpí, indiánské čelenky a náhrdelníky – tohle vyráběli malí indiáni z 2. tříd. Při vyhledávání informací zjistili, že indáni jsou obratní, rychlí a mají výborné znalosti o přírodě. Snažili se ty své také zdokonalit šplháním, plazením, lovením ryb a luštěním. Vyluštili tajným písmem napsané indiánské heslo: V každém člověku zápasí zlý vlk s dobrým, nad jehož významem se rozvinula bohatá diskuze.

Mořeplavci ze 3. tříd se vydali na dobrodružnou plavbu širým oceánem lodí, kterou si sami postavili. Během této výpravy si sami vyráběli šperky, vlajky a lovili perly s matematickými příklady. Na základě četby knihy Robinson Crusoe vybírali předměty, se kterými by přežili na pustém ostrově. Volné chvíle si krátili deskovými hrami.

Téma letního kempu pro bývalé čtvrté třídy znělo: Rytíři na hradě. Prolínalo všemi pěti dny. Žáci si zvolili název, historii a také erb svého rytířského rodu. Vytvořili si vlastní „brnění“, korunovační klenoty, našli poklad a zúčastnili se rytířského turnaje. Navštívili mnohé české zámky a hrady při zajímavých deskových a karetních hrách a jeden také osobně.

Vyvrcholením letního kempu byl společný výlet do Karlovy Studánky a na hrad Sovinec.

Kempy se uskutečnily díky podpoře vedení školy a MAS Hrubý Jeseník. Děkujeme za vytvoření skvělých podmínek k jejich realizaci. Poděkování patří i zaměstnancům školní jídelny za výborné svačiny a pestré obědy.

Galerie