Článek

INFORMACE K ZÁPISU

Profilová fotka

Otakar Beinhauer

Vytvořeno:

Datum konání:

Spoluautoři:

  • Mgr. Jiří Mazal
Hot

KDY?

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne:

v pátek 21. 4. 2023, od 14:00 – 17:00

sobotu 22. 4. 2023, od 8:00 – 11:00

S sebou přineste RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ.

(V případě zastupování zákonného zástupce je třeba předložit ověřenou plnou moc)


U zápisu je nutné vyplnit zápisní lístek a žádost o přijetí. Tyto žádosti si

můžete stáhnout a vyplnit předem – ke stažení – zde


Těšíme se na Vás


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace k zápisu z MŠMT

Zápis do 1. třídy:

K zápisu se dostaví děti, které jsou narozeny v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky. O odložení povinné školní docházky žádá zákonný zástupce ředitele školy v době zápisu do školy a žádost musí doložit:

  1. Doporučením školského poradenského zařízení
  2. Doporučením odborného lékaře/pediatra

Pokud by se chtěl dostavit zákonný zástupce k zápisu s dítětem:


Zápis do přípravné třídy:

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.

Přípravná třída základní školy je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.


Žádost o zařazení do přípravné třídy (bez odkladu)


Žádost o odklad a zařazení do přípravné třídy

O zařazení do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel. Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit k zápisu ve vypsaných dnech, kontaktujte vedení školy a zažádejte si o náhradní termín.

Tel: 554 77 30 61, 554 77 30 71


Co k zápisu? Jaké dokumenty budu u zápisu potřebovat?


Uvažuji o odkladu. Co mám pro to udělat?

Pokud si nejste jisti a pochybujete o dostatečné připravenosti vašeho dítěte, je potřeba ještě před zápisem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP). Tam vám, na základě testů a rozhovorů, doporučí nejvhodnější řešení.

Rozhodnutí o odkladu ale bude nejspíš na vás, na rodičích. Vy znáte své dítě nejlépe a po posouzení všech okolností se jistě rozhodnete správně.