female viagra kaufen cheap viagra at online pharmacy buy generic viagra online fast shipping generika viagra online apotheke
Čtvrtek 13. května 2021
Svátek má:  Servác

Informace pro školní rok 2020/2021

   

           Informace ze školní jídelny pro strávníky ZŠ 

                                                                                        

 

·         Strávníci se při odběru stravy identifikují čipy, které si při přihlášení ke stravování zakoupí. Cena čipu činí 115 Kč a zůstává strávníkům po celou dobu školní docházky (na konci školního roku se nevrací).

·         Strávníci, kteří opouštějí školu  (9.ročníky, odchod na gymnázia, přestup na jinou školu, stěhování, apod.) jsou povinni čip ve školní jídelně vrátit a bude jim vrácena záloha. Čipy se vykupují nejdéle do 30.9. následujícího školního roku. Po této době jsou

již vyřazeny z evidence a školní jídelna je nevykoupí.

 

·         Pokud se stane, že strávník svůj čip ztratí, má povinnost si zakoupit nový. Pokud ztracený nalezne, školní jídelna mu ho zpět

vykoupí. Bez čipu se strava nevydává.

 

·         Do věkových skupin se strávníci zařazují na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku podle níže uvedených skupin

(školní rok:  1. 9. – 31. 8.)

Věková skupina:                    7-10 let               11-14 let             15-a více

 

·                     Ceny stravného :

7-10 let  …….…  26 Kč                  11-14 let  ……   28 Kč            15-18 let  ……  29 Kč

 

·      Odhlašování stravy:

 

 

Písemně :      schránka ve školní jídelně

Internet:         www.strava.cz ( přihlašovací údaje jsou zaslány rodičům na emailovou adresu

po odevzdání přihlášky ve školní jídelně)

 

Pro všechny možnosti odhlášek platí:    den předem do 12:00 hodin

·      Placení stravného:

 

1.  Bezhotovostní – platby převodem z účtu

 

Cena měsíční zálohy          7-10 let   ...   550 Kč                 11-14 let  …  590 Kč              15-18 let  …   610 Kč

 

VS:   evidenční číslo strávníka              číslo účtu ZŠ:   153456420/0300

 

Postup při zavedení nového strávníka ve školní jídelně:

Strávník (resp. rodič) se dostaví v posledním týdnu hlavních prázdnin (aktuální datum je vždy vyvěšen na dveřích školy

a na www.zscihelni.cz ), kde mu bude a přiděleno evidenční číslo (budoucí VS ). Stravné na měsíc září si ještě

zakoupí spolu s čipem hotovostním způsobem, na měsíc říjen si již zřídí ve své bance příkaz na dobu školního

roku (bez prázdnin). Příkaz je nutno zřídit tak, aby příslušná zálohová částka byla připsána na účet ZŠ

vždy do 25. dne běžného měsíce na následující měsíc.( první platba do  25.9. na říjen, poslední platba do  25.5. na červen)

 

Strava je strávníkům automaticky přihlašována každý měsíc až do výše stravovacího konta. Neodhlášené obědy propadají.

 

Vyúčtování stravného u bezhotovostních plateb je prováděno vždy k 30. 6. kalendářního roku a poukazováno na účet rodičů

do 31. 7.kalendářního roku.

Pokud v průběhu školního roku dojde ke změně čísla účtu strávníka, je nutno tuto skutečnost oznámit nejpozději do 30. 6.,

aby byl případný přeplatek zaslán na správný účet.

 

 

2. Jednorázová platba na dobu delší než 2 měsíce  – volitelná možnost – po dohodě s vedením školy

( hotovostní nebo bezhotovostní )

 

Vyúčtování přeplatků stravného bude provedeno do 31.7 převodem na účet

Vyúčtování je prováděno pouze na  základě přihlášených obědů, nikoli odebraných !!!

1.10.2020 (zobrazeno: 365)
Marta Klimešová

přidat k oblíbeným položkám přidat k oblíbeným             vytisknout Vytisknout                poslat e-mailemposlat e-mailem   

instagram

Nástěnka
Školní časopis