viagra over the counter canada online viagra with paypal a quel age prendre du viagra delivery de viagra
Středa 27. ledna 2021
Svátek má:  Ingrid

Prevence s MSK

Šesté třídy naší školy prošly v průběhu letošního školního roku mnoha preventivními aktivitami, které byly hrazeny z dotačního titulu Moravskoslezského kraje -„Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020“ a také Městem Bruntál.
První aktivitou byl adaptační pobyt. Během tří dnů toho jednotlivé třídy stihly spoustu. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále jsme zreflektovali stávající úroveň vztahů v kolektivu a míru možných ohrožení rizikovými jevy.
Poté žáci se svými třídními učiteli absolvovali přednášku na téma šikany a kyberšikany, která proběhla v prostorách PČR Bruntál. Zajímavé povídání bylo proloženo videem a zvídavými otázkami šesťáků.
Pobytové části předcházela návštěva Lanového centra Proud v Olomouci.
Návratem do školních lavic práce třídních učitelů neskončila.
Třídy šestá Á, šestá Bé a šestá Cé postupně absolvovaly deset dvouhodinových setkání, která byla zaměřena na podporu vztahů a budování bezpečného klima třídy, tvorbu a pravidelnou reflexi pravidel třídy. Tento program vedli pracovníci Nízkoprahového zařízení Open House o.p.s. Bruntál.
Díky celostátní karanténě musel být program přerušen a k jeho dokončení došlo až v měsíci červnu, kdy se žáci mohli navrátit zpět do školních lavic.
Práce s třídním kolektivem je „běh na dlouhou trať“, který nikdy nekončí. Je třeba kontinuálně podporovat pozitivní vztahy a zcitlivět se na jeho jednotlivé členy. Formou her jsme se snažili zapojit všechny zúčastněné a vytvořit jim vhodné podmínky pro sebepoznání i možnost vyniknout.

24.6.2020 (zobrazeno: 352)
Eva Mistrová


počet obrázků: 5
kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek

přidat k oblíbeným položkám přidat k oblíbeným             vytisknout Vytisknout                poslat e-mailemposlat e-mailem   


Nástěnka

Dne 28.1. bude výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku vydán pouze žákům prvních a druhých tříd. Ostatní žáci obdrží výpis z vysvědčení po návratu do prezenční výuky. 
Provoz školy zůstává i nadále omezen beze změn dle pravidel pro nouzový stav.
Školní časopis