discount viagra card buy viagra in houston tx viagra find viagra sites search buy viagra for sale in kelowna viagra pharmacy uk
Středa 3. března 2021
Svátek má:  Kamil

Pedagogická intervence

 Od 1. ledna 2021 vešla v platnost novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 Škola PEDAGOGICKOU INTERVENCI … podporu přípravy na školu, doučování …, poskytuje jako podpůrné opatření 1. stupně, a to i bez návštěvy školského poradenského zařízení.

 Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.

 Cílem je nastavit PEDAGOGICKOU INTERVENCI žákovi ihned a minimalizovat tak riziko školní neúspěšnosti. Pedagogickou intervenci doporučuje vyučující konkrétního předmětu, třídní vyučující, speciální pedagog nebo školské poradenské zařízení. O poskytování pedagogické intervence rozhoduje ředitel školy.

 Pedagogická intervence se poskytuje žákům prvního i druhého stupně.

  Škola poskytování PO (podpůrných opatření) 1. stupně průběžně vyhodnocuje a nejpozději po třech měsících vyhodnotí, zda vedou k naplnění cílů.

 V případě doporučení pedagogické intervence je tato podpora přípravy na školu zařazena ihned po skončení vyučování.

18.2.2021 (zobrazeno: 103)
Renata Krečmerová

přidat k oblíbeným položkám přidat k oblíbeným             vytisknout Vytisknout                poslat e-mailemposlat e-mailem   

instagram

Nástěnka

Od 1.3. je škola i školní družina uzavřena. Výdej obědů do obědníků je i nadále možný, a to v době od 11.00 do 11.30 a od 12:00 do 12:30.
Školní časopis