Sobota 16. února 2019
Svátek má:  Ljuba

Nekonečné osmičky II.

Třetí blok byl pro jednotlivé ročníky odlišný. Žáci prvního stupně se věnovali závěrečné reflexi, zhodnocení dne a tvorbě obrázků se symbolem nekonečna.

Šestý a sedmý ročník věnoval pátou hodinu tématu záškoláctví. Zamysleli se nad možnými důvody úmyslného nechození do školy, ale také nad svými povinnostmi a povinnostmi rodičů. Seznámili se s definicí pojmů a zhlédli krátké video.

Osmé a deváté třídy pomalu a jistě stojí před volbou svého budoucího povolání, a tak se se svými třídními učiteli zaměřili na finanční gramotnost a profesní orientaci.          

Sledujeme-li vývoj společnosti, zjišťujeme, že přicházející generace jsou v čím dál menší míře ochotny pracovat, respektovat podmínky pro jednotlivé pracovní pozice a chodit do zaměstnání pravidelně.
Od výše jejich příjmů se však odvíjí jejich životní úroveň a také kvalita života.


Cílem projektu bylo seznámit žáky s významnými daty historie České republiky v souvislosti s přicházejícím rokem 2018 a podpořit meziročníkové vztahy a komunikaci mezi žáky různých věkových kategorií. Kooperace vládla každou minutou našich aktivit.

Hodnocení části „Matematika má své kouzlo“:

A jak žáci sedmého ročníku zhodnotili možnost spolupráce se třeťáky?

Nejvíce mě bavila, když nás 3. A učila, protože jsem se naučil něco nového. Pobavilo mě to, protože ne všechno bylo lehké.

Naučil jsem se počítat s kočkami, myšmi a indické násobení.

Nejlepší část dne. Bavilo mě to, naučil jsem se něco nového.

Byla to velká zkušenost.

Nevěděl jsem, jak nás budou učit třeťáci, ale zvládli to na jedničku.

22.11.2017 (zobrazeno: 1669)
Eva Mistrová, Jiří Mazal


počet obrázků: 30
kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek

přidat k oblíbeným položkám přidat k oblíbeným             vytisknout Vytisknout                poslat e-mailemposlat e-mailem   


Nástěnka

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhne v pátek 12. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 13. dubna od 8:00 do 11:00 hodin.
Školní časopis