3 buy generic viagra online combien de temps avant de prendre le viagra what is generic viagra viagra buy buy in dubai cheap viagra professional buy viagra orlando
Úterý 7. července 2020
Svátek má:  Bohuslava

Prevence s MSK

Šesté třídy naší školy prošly v průběhu letošního školního roku mnoha preventivními aktivitami, které byly hrazeny z dotačního titulu Moravskoslezského kraje -„Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020“ a také Městem Bruntál.
První aktivitou byl adaptační pobyt. Během tří dnů toho jednotlivé třídy stihly spoustu. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále jsme zreflektovali stávající úroveň vztahů v kolektivu a míru možných ohrožení rizikovými jevy.
Poté žáci se svými třídními učiteli absolvovali přednášku na téma šikany a kyberšikany, která proběhla v prostorách PČR Bruntál. Zajímavé povídání bylo proloženo videem a zvídavými otázkami šesťáků.
Pobytové části předcházela návštěva Lanového centra Proud v Olomouci.
Návratem do školních lavic práce třídních učitelů neskončila.
Třídy šestá Á, šestá Bé a šestá Cé postupně absolvovaly deset dvouhodinových setkání, která byla zaměřena na podporu vztahů a budování bezpečného klima třídy, tvorbu a pravidelnou reflexi pravidel třídy. Tento program vedli pracovníci Nízkoprahového zařízení Open House o.p.s. Bruntál.
Díky celostátní karanténě musel být program přerušen a k jeho dokončení došlo až v měsíci červnu, kdy se žáci mohli navrátit zpět do školních lavic.
Práce s třídním kolektivem je „běh na dlouhou trať“, který nikdy nekončí. Je třeba kontinuálně podporovat pozitivní vztahy a zcitlivět se na jeho jednotlivé členy. Formou her jsme se snažili zapojit všechny zúčastněné a vytvořit jim vhodné podmínky pro sebepoznání i možnost vyniknout.

24.6.2020 (zobrazeno: 114)
Eva Mistrová


počet obrázků: 5
kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek

přidat k oblíbeným položkám přidat k oblíbeným             vytisknout Vytisknout                poslat e-mailemposlat e-mailem   


Nástěnka

Přejeme všem žákům, rodičům, pedagogům a zaměstnancům školy krásné prázdniny.
Kalendář
Školní časopis