Středa 19. prosince 2018
Svátek má:  Ester

Patřím mezi vás

Náš adaptační pobyt začal ve středu 7. září 2016 ve třídách 6. A a 6. B. Pod vedením metodika prevence Mgr. E. Mistrové připravili třídní učitelé pro žáky různé seznamovací hry, jako například přívlastky ke jménu (Tomáš Trpělivý, Eva Eskymáková apod.) nebo řazení se podle výšky a data narození beze slov. Cílem bylo rozvíjet verbální a neverbální komunikaci v kolektivu.
Žáci byli seznámeni s funkcí výchovného poradce a metodika prevence.

V průběhu dne nás za účelem anonymního mapování výskytu rizikového chování v šestých třídách navštívil Mgr. S. Toman z pedagogicko-psychologické poradny. V úvodu si s žáky popovídal o různých formách patologických jevů a poté každý z žáků vyplnil dotazník. S výsledky šetření budou třídní učitelé a metodik prevence seznámeni v úterý 13. 9. 2016.

Závěrem prvního dne „adapťáku“ bylo výtvarné zpracování osobní složky, do které si žáci budou postupně vkládat nejen pracovní listy vytvořené v rámci aktivit adaptačního kurzu, ale také z předmětu osobnostní a sociální výchovy či záznamy z třídních setkání. Do těchto složek budou mít na třídních schůzkách nebo konzultacích možnost nahlédnout také rodiče. Před odchodem na oběd jsme tvořili myšlenkovou mapu, do které děti zaznamenaly například, na co se v souvislosti s adaptačním kurzem těší, co od něj očekávají apod. Písemně také zpracovaly zážitky z prvního dne. Obě práce si vložily do své osobní složky.

Druhý den jsme začali návštěvou Policie České republiky v Bruntále, kde byla pro žáky připravena přednáška na téma šikana pod vedením Bc. P. Jirouškové. Seznámili se s výkladem pojmu, jejími nejrůznějšími formami, definovali si, kdo je agresor a jaké jsou časté příčiny jeho chování, kdo je oběť a jak by se měli v takových situacích zachovat. Rozvedeno bylo také, v současné době často zmiňované, téma kyberšikany. Po návštěvě PČR v Bruntále jsme se vrátili do budovy naší školy a dokončili jsme osobní složky.

Po obědě jsme se autobusem přesunuli do Olomouce, kde jsme s žáky nejdříve navštívili náměstí a poté jsme zamířili do Lanového centra Proud. Zde byl pro nás připraven dvouhodinový program, během kterého se nám plně věnovali zkušení instruktoři. Počasí nám celý den přálo, a tak měli žáci možnost vyzkoušet si vše, co pro ně bylo přichystáno. Nejdříve se učili lézt na malou horolezeckou stěnu a upevňovali se v roli jističe a lezce. Spousta z nich překonala své obavy a sklidila tak obdiv svých spolužáků i třídních učitelů. Poté, co zvládli základy bezpečnosti lezení, přesunuli se na překážky ve výšce osmi metrů.

Po úžasném dvouhodinovém programu jsme se vydali do Suché Rudné, kde jsme se ubytovali v hotelu Paramon. Po večeři se žákům nejdříve věnovali třídní učitelé. Probrali s nimi zážitky dnešního dne a zpracovali druhý den adaptačního kurzu, který si vložili do své osobní složky. V závěru dne si s žáky povídal metodik školní prevence na téma vlivu kouření na lidský organismus.

Třetí den začal společnou rozcvičkou před hotelem. Dopolední program měl tři části. V první části jsme tvořili pravidla třídy, která jsme umístili do kmenových tříd. Druhá a třetí část byla věnována rozvoji týmových schopností a procvičovala krátkodobou paměť. Adaptační pobyt byl spolufinancován z projetku Města Bruntál.

13.9.2016 (zobrazeno: 1696)
K. Janáková, E. Mistrová, V. Steiner


počet obrázků: 64
kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek kliknutím se otevře zvětšený obrázek

přidat k oblíbeným položkám přidat k oblíbeným             vytisknout Vytisknout                poslat e-mailemposlat e-mailem   


Nástěnka

Ředitelské volno


Ve dnech 3. a 4. ledna 2019 bude ředitelské volno. Nástup do školy bude v pondělí 7. ledna 2019.
Školní časopis